Vedenie účtovníctva

Naša spoločnosť ponúka svojim klientom účtovnícke služby.

Správne vedené účtovníctvo má pre podnikateľov stále väčší význam. Analýzy a rozbory nadväzujúce na správne vedené účtovníctvo poskytujú vedeniu a majiteľom spoločností a podnikajúcim fyzickým osobám kvalitné a pre podnikanie nevyhnutné údaje, ukazovatele a informácie.

Naša spoločnosť pre svojich klientov zabezpečuje

 • vedenie účtovníctva pre právnické a fyzické osoby externe
 • komplexné zastúpenie našich klientov pred daňovými úradmi a poisťovňami s cieľom maximálne odbremeniť klientov
 • vedenie miezd a personálnej agendy
 • ročné zúčtovanie dane z príjmov
 • ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • pri spracovávaní účtovníctva overujeme vstupné údaje aj z daňového hľadiska
 • výstupy z účtovníctva alebo zo spracovania miezd zabezpečíme v súlade s potrebami klienta
 • uzávierky zasielame pravidelne mesačne alebo štvťročne  mailom alebo v písomnej forme
 • na základe dohody v nadväznosti na účtovníctvo a závierku vypracujeme daňové priznanie

Výhody

 • spracovanie dokumentov prostredníctvom našej firmy Vás bude stáť niekoľkonásobne menej ako interný zamestnanec
 • na cene sa vieme vždy dohodnúť
 • ušetríte na účtovnom softvéri
 • pripomienkujeme termíny daňových a odvodových povinností