Poskytujeme klientom podnikateľské a ekonomické poradenstvo

  • poskytovaní telefonických, e-mailových alebo osobných odborných konzultácií,
  • vypracovanie podaní, stanovísk alebo iných dokumentov s tým súvisiacich, hodnotenie ich výhodnosti pre klienta, vedenie ich centrálnej evidencie,
  • výkon administratívnych a organizačných služieb
  • účtovnícke a mzdové služby s kompletným servisom 
  • audity všetkých poistných zmlúv
  • realizácia poistných zmlúv s kvalitným servisom 
  • prípadne inej súvisiacej činnosti, pokiaľ o ne klient požiada
Uvedené služby sú poskytované formou konzultácií.
Súčasťou poradentsva sú aj odporúčania.

uvodne_logo_2017.png